Čištění strojů

Volá váš čistič bot po údržbě? Svěřte jeho vyčištění nám. Nabízíme jednorázové čištění ve variantách MINI, MALÉ a STANDARD. Servis je vždy prováděn mimo prostory zákazníka.

MINI čištění zahrnuje dopravu čističe do našich servisních prostor a zpět k zákazníkovi, vyčištění stroje a odstranění prachu a nečistot, vyčištění a konzervaci gumové vložky a kartáčů, vyprání kartáčů ve speciálním prostředku HEUFEX, vyčištění korpusu stroje a ekologickou likvidaci odpadu.

MALÉ čištění zahrnuje dopravu čističe do našich servisních prostor a zpět k zákazníkovi, vyčištění stroje a odstranění prachu a nečistot, vyčištění a konzervaci gumové vložky a kartáčů, vyprání kartáčů ve speciálním prostředku HEUFEX, vyčištění korpusu stroje a ekologickou likvidaci odpadu. Navíc je vyčištěn dávkovač lešticí pasty a lešticí pasta je posléze doplněna.

STANDARD čištění zahrnuje dopravu čističe do našich servisních prostor a zpět k zákazníkovi, vyčištění stroje a odstranění prachu a nečistot, vyčištění a konzervaci gumové vložky a kartáčů, vyprání kartáčů ve speciálním prostředku HEUFEX, vyčištění korpusu stroje, vyčištění dávkovače lešticí pasty, následné doplnění lešticí pasty a ekologickou likvidaci odpadu. V této variantě dostanete navíc po celou dobu servisu k dispozici náhradní čistič bot Polifix 2.

V případě zájmu o pravidelné čištění a údržbu vám nabízíme zajímavé paušály.

Stačí si zvolit, jaký typ námi nabízeného servisu je pro vás ten nejvhodnější. Stroj je při nich vždy ve vašem vlastnictví.

Měsíční servis zahrnuje čištění stroje mimo prostory zákazníka pravidelně každý měsíc. Tento servis je v rámci podmínek smlouvy bezplatný. Po dobu servisu stroje je zákazníkům zdarma zapůjčen stroj Polifix 2.

Kvartální servis zahrnuje čištění stroje mimo prostory zákazníka pravidelně jednou za čtvrt roku. Tento servis je v rámci podmínek smlouvy bezplatný. Po dobu servisu stroje je zákazníkům zdarma zapůjčen stroj Polifix 2.

Jednorázový servis na vyžádání zákazníka vždy provádíme mimo prostory zákazníka. Po dobu servisu bezplatně zapůjčíme stroj Polifix 2.

Cenové podmínky vám rádi sdělíme.